Eerste nummer Centraal Weekblad

‘Het kan niet ontkend worden, dat het leven in onze kerken in een soort crisis dreigt te geraken’, schrijft de redactieraad van het Centraal Weekblad in januari 1953, vlak voor de watersnoodramp.

Het blad wordt gelanceerd ten dienste van de gereformeerde kerken in Nederland. Tot opbouw van het kerkelijk leven, staat boven het allereerste artikel. Vlak voor de tweede sierletter lezen we: ‘Gaan we zo verder, dan bestaat de kans, dat we als gereformeerden uit elkaar groeien.’ En dus is het nodig, dat ‘allen, die leden onzer kerken zijn, elkaar verstaan.’

Tot in de huiskamer
Discussie en kritiek is welkom, maar de toon zal zo moeten zijn dat de lezers het blad tot in de huiskamer op zondag met stichting kunnen lezen. En dus lezen we:

 • De boodschap der Schrift
 • Wat bracht de synode tot stand?
 • Grepen uit de geschiedenis der kerk
 • Hoe Jan de kerkstrijd zag
 • Over de enorme nieuwe Oosterkerk in Rotterdam
 • Hoe Eindhoven om kerken roept
 • Een hoekje ‘Voor onze vrouwen en meisjes’
 • En nieuws uit de kerken, waaronder actueel beroepingswerk

Onder nieuws:

 • dat de kerkeraden te Alkmaar, ‘s-Gravenhage-Moerwijk en Hardenberg hebben besloten over te gaan tot invoering van het actieve vrouwenkiesrecht
 • dat met het oog op de rust tijdens de erediensten aan mannelijke kerkgangers te Voorschoten is gevraagd voortaan niet meer op te staan bij het gebed
 • dat de kerkeraad te Wildervank een soortgelijk verzoek heeft gedaan, daar echter om eenheid in gebedshouding te verkrijgen, omdat het merendeel der mannen, nadat daar herhaaldelijk om gevraagd is, niet wil opstaan
 • en dat ds. Terhaak te Puttershoek merkt dat de gemeente het kerkruim weer vult, ‘nu Goddank de bietencampagne weer is afgelopen en men eigenwillig kerkvacantie nam’.

Verbinder
Het proefnummer ging naar ver over 100.000 adressen en zou weldra uitgroeien tot het grootste informatieblad voor kerkelijk Nederland. In een helder overzichtsverhaal van collega Willem Bouwman in het Nederlands Dagblad van een paar jaar geleden lezen we dat in de jaren negentig hervormden en christelijk-gereformeerden een plaats in de redactie kregen. Na het ontstaan van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in 2004 ging het blad zich breder oriënteren en werd het meer een opinieblad.

Ter ziele
Vanaf 2008 heette het Christelijk Weekblad, vanaf 2015 CW Opinie. Dat ging vervolgens samen met website en maandblad Het Goede Leven, ‘Platform voor doen, denken, geloven en genieten’. Met het einde van Het Goede Leven is het Centraal Weekblad in 2021 voltooid verleden tijd geworden.

Wat bij mij anno 2023 blijft hangen is dat er in 1953 wordt teruggegrepen op een alarmerend artikel van prof. dr. V. Hepp uit 1926. Die schrijft in nota bene het blad De Reformatie over de algemene achteruitgang in belangstelling voor de historie en merkt onder andere op: ‘Ook onder ons is het historisch besef aan het slijten. Wij dreigen bij ons bouwen de continuïteit met het voorgeslacht te vergeten. Maar dan leveren wij geen werk voor eeuwen. Wij timmeren revolutie-huizen.’

Het historisch besef is aan het slijten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *