‘We gaan strakker normeren’

Naast het VVD-verkiezingsprogramma presenteerde premier Mark Rutte in 2016 ook een persoonlijk ‘plan voor de toekomst’. Een paar interessante vragen en antwoorden uit een ‘oud’ interview in het Algemeen Dagblad, omdat er op het vlak van migratie en integratie helemaal geen nieuwe wind is gaan waaien.

U maakt zich druk om de Nederlandse identiteit. Wat is die volgens u?
‘Dat staat in onze grondwet. We hebben in Nederland eerlijke kansen voor iedereen. Ongeacht je geloof, sekse, seksuele geaardheid of huidskleur. We hebben scheiding van kerk en staat en vrijheid van meningsuiting. En nu komt het: steeds meer mensen zijn bang dat onze samenleving verandert en we concessies doen aan die waarden. Dat je als vrouw maar beter niet met een korte rok door een bepaalde straat kunt lopen. Dat is onacceptabel. Buitenstaanders die zich ergeren aan hoe wij het hier met elkaar geregeld hebben, moeten zich afvragen of ze wel in Nederland willen blijven. Als ze gaan, zal ik ze niet tegenhouden. Maar als je blijft en je past je aan, dan kun je het ver schoppen. Kun je burgemeester van Rotterdam worden.’

En als je blijft en je past je niet aan?
‘Als het aan mij ligt, waait er een andere wind de komende jaren. Weg met het integratiebeleid van de afgelopen dertig jaar en door op de weg zoals we die onder dit kabinet zijn ingeslagen. We gaan strakker normeren. Mijn boodschap aan vluchtelingen of derde generatie Turken of Marokkanen die moeite hebben met ons land, is: maak de afweging of je hier wilt blijven.’

Maar hoe gaat u mensen beter laten integreren?
‘Door op scholen onze waarden over te brengen. Dus ook aandacht voor homoseksualiteit en dat dat normaal is. Door mensen die discrimineren te vervolgen. Door haatpredikers te weren. Dat wie niet inburgert, geen paspoort krijgt. Nu staan internationale verdragen dat nog in de weg, maar die moeten we aanpassen. Dat je pas na tien jaar kunt naturaliseren. Dat je geen bijstand krijgt als je geen Nederlands spreekt. En ten slotte dat we overlast in wijken zoals in Maassluis harder bestrijden. Daar hoeven we de wet niet voor aan te passen, die moeten we handhaven.’

Is het niet heel on-liberaal om normen en waarden algemeen op te leggen?
‘Nee. Het is heel belangrijk dat als grote groepen van buiten naar een land komen, je duidelijk bent over wat wij belangrijk vinden. De afgelopen jaren hebben we dat te veel met een muizenstemmetje gedaan. Dat moet met luide stem. Anders weten mensen ook niet waarin ze moeten integreren. Wij moeten onze normen en waarden overeind houden, zodat zij weten wat van hen verwacht wordt.’

AD 7 oktober 2016 – Jan Hoedeman en Hans van Soest:  ‘De wereld moet jaloers op ons zijn’

(Fotograaf Torentje Den Haag: Roel Wijnants / Flickr)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Archieven