Privacyverklaring Testament van de Pers

Testament van de Pers zet zich in voor bescherming van de privacy van gebruikers. Wij willen dat bezoekers veilig en beveiligd gebruik kunnen maken van onze website.

Testament van de Pers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze verklaring betreft het gebruik van de website testamentvandepers.nl.

Contactgegevens
http://www.testamentvandepers.nl/
info@testamentvandepers.nl
0615192363

Contactpersoon
Klaas Salverda is de functionaris gegevensbescherming van Testament van de Pers. Hij is te bereiken via klaassalverda@live.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Testament van de Pers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Jongeren
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tetamentvandepers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis waarvan verwerken wij persoonsgegevens
Testament van de Pers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Testament van de Pers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Testament van de Pers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

– Rond de verkoop van boeken geldt de termijn die nodig is om de administratie te bewaren. Ondernemers hebben een wettelijke bewaarplicht van 7 jaar.
– Namen en mailadressen bij openbaar gegeven reacties op artikelen blijven daar staan, tenzij Testament van de Pers om verwijdering wordt verzocht of het artikel als geheel wordt verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Testament van de Pers in casu de functionaris gegevensbescherming verstrekt aan derden alleen als dit nodig is gegevens voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken
Testament van de Pers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@testamentvandepers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen
Testament van de Pers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Testament van de Pers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@testamentvandepers.nl