Beste Mark, (…) Ze liggen al op hun rug nu dat landbouwakkoord er niet is gekomen. Verpest het nou niet!

Jan Dijkgraaf in een ‘Briefje van Jan’ aan Mark van den Oever, de voorman van Farmers Defence Force op zijn veelgelezen website, vlak voor het debat over het afspringen van het Landbouwakkoord 29 juni 2023.