,,Het was echt te gek’’, besloot Maassen. Het klonk opgelucht.

Theo Maassen na zijn eerste aflevering van Zomergasten, Asing Walthaus in Leeuwarder Courant 24 juli 2023