In hedendaagse jongerentaal maakt pauperheet intussen furore ter omschrijving van extreem zomerse weersomstandigheden, waarbij het voorvoegsel pauper- tevens een negatieve houding ten opzichte van die weersomstandigheden tot uitdrukking brengt.

Taalrubriek dagblad Trouw, 19 juli 2023